Pachete de servicii

1. Contabilitate financiara cu salarizare include:

- Intocmirea tuturor registrelor contabile obligatorii prevazute de lege si a declaratiilor;

- Registru electornic al salariatilor intocmit cu ajutorul aplicatiei REVISAL;

2. Resurse umane include: 

- Intocmirea dosarelor de personal;

- Elaborarea contractelor individuale de munca;

- Elaborarea Fiselor de evaluare a personalului in conformitare cu prevederile din Regulamentul intern;

- Participarea la selectia de personal, sau organizarea interviurilor in numele clientului;

3. Analiza economico-financiara:

- Calcularea si interpretarea principalilor indicatori economico-financiari, cum sunt: indicatorii de lichiditate, de rentabilitate, de risc, de profitabilitate, de gestiune, etc.

- Analiza punctului de echilibru, calcularea Cifrei de Afaceri minime pentru a avea un rezultat contabil zero;

- Diversi indicatori necesari clientului pentru a-si urmari si eficientiza costurile;

- Elaborarea impreuna cu clientul a bugetului de venituri si cheltuieli previzionat precum si interpretarea variatiilor;

4. Expertiza contabila extrajudiciara in diverse domenii de activitate.

 

 

Script logo
contact webmaster